Christmas in the Kashmir Himalayas!!

 Stunningly beautiful and family friendly all year round, Sonamarg is the crowning jewel of the Kashmir Himalayas. The mountain resort…

A winter Culinary Sojourn!!

It’s finally that special time of the year again; the familiar Christmas tunes and holiday jingles playing on your favorite…

LIFE IN KASHMIR DURING WINTER

In winter, there is an undeniable charm and romance in doing nothing and just sitting by the fireplace, sipping a…

รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ CCTV บริษัท

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบปิดถูกนำมาใช้ทั่วโลกเพื่อส่งสัญญาณของกล้องเฝ้าระวังวิดีโอที่ได้รับการฝึกอบรมในพื้นที่เฉพาะสำหรับการตรวจสอบระบบในพื้นที่อื่น มีประโยชน์มากมายในการมีกล้องวงจรปิดในบ้านธุรกิจหรือในพื้นที่สาธารณะบางแห่งเช่นทางแยกการจราจรทางหลวงที่สำคัญสถานีรถไฟและสนามบิน คุณควรมุ่งเน้น บริษัท CCTVที่ดีที่สุดในการซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด นี่คือประโยชน์บางอย่างของกล้องดังกล่าว ปกป้องลูกค้าและพนักงาน เมื่อคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าคุณจะรู้หรือยังตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณในการดูแลพนักงานของคุณเช่นเดียวกับลูกค้าของคุณ ปกป้อง บริษัท ของคุณจากคดีความ ด้านพลิกกล้องกล้องวงจรปิดสามารถช่วยคุณในการปกป้อง บริษัท ของคุณสำหรับลูกค้าอย่างแน่นอน ด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ระบบเฝ้าระวังวิดีโอคุณสามารถตรวจสอบการฉ้อฉลใด ๆ ที่เกิดขึ้น ตรวจสอบพนักงาน…